Maximální rychlost přívěsu

Podle zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdější předpisů § 18 odst. 5 řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla,2) a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.
Vyhláška MD ČR č. 341/2002 Sb. ve znění pozdější předpisů §14 odst. 11 stanoví, že
pokud ministerstvo při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorií O1 a O2 nestanoví jinak, nesmí být nejvyšší rychlost přívěsu vyšší než 80 km.h -1. Přívěsy nesmí být používány k přepravě osob.

V současné době je však zavedena možnosti udělování výjimky TEMPO 100 pro přípojná vozidla, registrovaná v ČR. Výjimky jsou udělovány Drážďanským schvalovacím úřadem na základě podkladů, zpracovaných oprávněnou osobou DEKRA Automobil a.s.

Výjimka se vztahuje na:

-          osobní motorová vozidla s přívěsy

-          ostatní vícestopá motorová vozidla, jejichž (vlastní) nejvyšší povolená hmotnost nepřevyšuje 3,5 t, pokud sebou vezou přívěs

-          autobusy, jejichž nejvyšší povolená hmotnost nepřevyšuje 3,5 t, pokud jim bylo dle § 18 odst. 5 čl. 5 udělena Výjimka T100

Podmínky pro udělení výjimky jsou následující:

pro přípojné vozidlo:

-          přípojné vozidlo musí být vhodné pro provoz rychlostí min. 100 km/h

-          namontované pneumatiky nesmí být starší 6 let

-          rychlostní index pneumatik musí být minimálně „L“

-          v závislosti na technickém provedení vozidla vyplývá určitý faktor, který má význam pro výběr přípustného tažného vozidla

-          přitom se stanoví potřebná minimální provozní hmotnost přípustného tažného vozidla

-          úspěšné absolvování pravidelné technické prohlídky v den provádění prohlídky T 100

 

!!!  Aktualizace 2014: podle informace odboru dopravy MěÚ v Chrudimi bude povolena stavba obytného přívěsu na továrně vyrobeném platu s povolenou rychlostí 130 km/hod. , aniž by bylo vozidlo pod tuto hranici rychlostně omezeno.